สมาชิกที่ Online อยู่
-- ไม่มีสมาชิกออนไลน์ --
แลกรับสิทธิพรีเมี่ยม
แฟนเลือนสะเทือนใจ
chaiwat899 โพสต์: 22/9/2554 20:48:49
ลมพัดทิวไผ่ ปริวสะไหว ปรายไผ่ลู่ลม ทุ่งนาหน้าฝน โฮมกลิ่นโค ลน ต ม ใบข้าวลู่ลมทั่วทุกหนแห่ง เห็ดโค นก ลุ่มใหญ่โผล่ดอกใกล้เถียงหัวป วกต้นแดงบ้านนาวันนี้ไม่มีคำแพ ง พี่เหี่ ยวแห้ งลึกถึง ก้ นใจ ลมพัดนาข้าวใบข้าวเขียวเอนลู่ไปมากระ จั บ จอก แหน ผัก ต บ ชวา ปะปนปูปลากุ้ง ห อ ย น้อยใหญ่ เจ้าทุยลุยหญ้าเหยี ยบเฉี ยดเขียดน้อย กบเขีย ด ต กใจ เสียงปลาขุดจ๊อบ หน้าปาก ล๊อบ ไซ เค ล้าเสียงน้ำใหลตาม ร่ อง คันนา ดอกไม้หน้าฝน หล่นต่อหน้าหลายดอกคล้ายเป็น ล า งบอกว่ารักเราจะ เ ฉ า โ ร ย ล า อกพี่กลั ดห น อ ง ก็เพราะน้องจากนา ฝนพร่ำพืช พ ร ร ณ ธั ญ ย า คล้ายหยดน้ำตาหนุ่ม ทุ่ง
doodee56 โพสต์: 23/9/2554 0:28:06
หลงนางในฝันหรอ เจอยังแล้วสาวๆที่อ่านจะทามได้แบบในฝันได้ปล่าวน้อ คงได้น้ะสาวนาบ้านดอนสวยๆน่ารักๆแวะมาเยือนพี่ชัยเค้าหน่อยน้ะ สู้สู้ครับ คริคริ
chaiwat899 โพสต์: 23/9/2554 21:29:38
เรื่องมัน เศ ร้า....
chaiwat899 โพสต์: 23/9/2554 21:39:25
อั น ค ว า ม ผิ ด ไ ม่  คิ ด โ ก ร ธ โ ท ษ ใ ค ร อื่ น
รั ก ข ม ขื่ น เ พ ร า ะ เ ร า ไ ม่ เ อ า ไ ห น
เ ป็ น เ พ ร า ะ เ ร า รั ก เ ธ อ ม า ก เ กิ น ไ ป
ทุ่ ม เ ท ใ จ ไ ม่ เ ห ลื อ เ มื่ อ ช้ำ ต ร ม
Palitathana โพสต์: 23/9/2554 21:41:21
ไปรักใครเข้าล่ะคะ
chaiwat899 โพสต์: 23/9/2554 21:55:32
คนบางใคร
mamaa_O_lunla โพสต์: 23/9/2554 21:59:56
รักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือก เขารักเราเผื่อเลือกจงรู้ไว้   กิกิ 

มาเครียดรายเนี้ย แค่แฟนลืม   เขาไม่ได้ทิ้งซะหน่อย  กิกิ 

เอาใจช่วยจ้าน้องๆ....

chaiwat899 โพสต์: 24/9/2554 22:12:05
เพราะใจเราคิดไปเองในทุกสิ่ง
ด้วยความจริงคิดว่าใจไม่ขื่นขม
วาดความฝันราบรื่นน่าชื่นชม
ไม่เคยคิดต้องระทมจมน้ำตา
chaiwat899 โพสต์: 24/9/2554 22:14:26
To พี่มาม๊า ถึงเขาไม่ทิ้ง ก็เหมือนไม่มีเรา
chaiwat899 โพสต์: 24/9/2554 22:20:42
เรามอบรักเธอมาขนาดนี้
และท่าทีของเธอเหมือนตอบว่า
เธอก็รักเธอก็ชอบตอบกลับมา
จริงเป็นเพียงมายาเราคิดไป
chaiwat899 โพสต์: 25/9/2554 10:17:15
น่าสงสารหัวใจที่เปล่าเปลี่ยว
หลงรักเขาข้างเดียวใจหวั่นไหว
เสียน้ำตาทุกวันจนท่วมใจ
ยากลืมได้ใจเธอดำจะทำไง
chaiwat899 โพสต์: 25/9/2554 10:46:18
น่าสงสารหัวใจที่เปล่า เป ลี่ ยว
หลงรักเขาข้างเดียวใจหวั่นไหว
เสียน้ำตาทุกวันจนท่วมใจ
ยากลืมได้ใจเธอดำจะทำไง