หาคู่ต่างชาติ ทำความรู้จักเพื่อนต่างชาติ และค้นหาคนรักชาวต่างชาติ กับ PremiumMate.com

หาคู่ต่างชาติฐานะดี หน้าที่การงานมั่นคง มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติคู่รักตัวเอง เป็นยอดปราถนา ของผู้แสวงหาคู่ต่างชาติ มีคู่ต่างชาติยังได้ฝึกภาษาโดยไม่ต้องไปเสียค่าเรียนภาษา ต่างประเทศ

สิ่งที่ผู้ชายไทยส่วนใหญ่ เก็บงำไว้ และยากเหลือเกิน ที่จะเปิดใจ ก็คือการ แสดงความรู้สึก การแสดงความรักต่อกัน อย่างอ่อนโยน จึงเป็นช่องว่างให้ชาวต่างชาติได้ชัยชนะในการคว้าใจของหญิงไทยบางส่วนไปครองชาวต่างชาติหลายๆคน เขาจะชื่นชมในตัวคนไทยกันมากๆ การแสดงออกด้วยการกระทำ และสายตามันบ่งบอกให้ ผู้พบเห็นได้ทราบว่า ผู้ชายต่างชาติจะTake care แฟน หรือ ภรรยาที่เป็นผู้หญิงไทย มากๆ การหาคู่ต่างชาติจึงเป็นที่นิยมของหญิงไทยไม่น้อย

อันดับแรกที่ผู้หญิงควรศึกษาหาข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหาคู่ต่างชาติ คือ “กฎหมาย” ทั้งที่เป็นกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศฝ่ายชาย เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่ตนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายปัจจุบันนี้

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างหญิงไทยที่หาคู่ต่างชาติกับหนุ่มต่างชาติ ทำได้ที่ทำการเขตหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพียงแต่คู่สมรสเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน สิ่งสำคัญที่ไม่ควรขาดนั่น คือใบรับรองความโสดของฝ่ายชาย โดยให้ฝ่ายชายนำหนังสือเดินทางของเขาไปให้สถานทูตที่เขาถือสัญชาติอยู่ ตรวจสอบและรับรองว่า ชายนั้นมีสถานภาพโสดและหลังจากได้คำรับรองมาแล้ว ให้แปลคำรับรองนั้นโดยสำนักแปลที่รับรองได้ แล้วให้นำคำรับรองพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย ไปให้กรมการกงสุลรับรองอีกครั้ง แล้วนำเอกสารดังกล่าว ไปจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทย เพื่อให้ได้สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่ตนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย

ส่วนการจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตของประเทศฝ่ายชายในไทย ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ ทำให้หญิงไทยได้สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่ตนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศฝ่ายชาย ดังนั้นหากหญิงที่หาคู่ต่างชาติต้องการได้รับสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่ตนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศไทยก็ควรจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยด้วย

ท่านสามารถ หาคู่ต่างชาติ ระดับคุณภาพ วัยทำงาน ได้ที่พรีเมี่ยมเมทดอทคอมแห่งนี้