สมัครสมาชิก พรีเมี่ยมเมท.คอม

Premium Mate มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลวัยทำงานที่ต้องการหาเพื่อน เพื่อนคุย เพื่อนเดินทาง คู่รัก หรือจนกระทั่งคู่ชีวิต  เราจึงอยากมอบความสุขนี้ให้กับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับเราเท่านั้น

Premium Mate ขอแนะนำว่า "ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรเริ่มต้นด้วยการโกหก" ดังนั้นถ้าคุณเป็นบุคคลที่ขาดความมุ่งมั่นในการค้นหามิตรภาพ หรือขาดความจริงใจ ในการให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการกรอกข้อมูล Profile ของตนเอง ทาง Premium Mate อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

แต่หากคุณพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่จริงใจ รวมไปถึงการมอบความรู้สึกที่แท้จริงให้กับเพื่อนกลุ่มสมาชิกด้วยกัน คุณก็จะได้พบกับบุคคลที่พร้อมจะสานสัมพันธ์ด้วยความจริงใจและตรงกับคุณมากที่สุด ตอบกลับมายังคุณเช่นกัน
รหัสผู้ใช้
(Username)
อีเมล์
(Email)
ยืนยันอีเมล์
(Confirm Email)
รหัสผ่าน
(Password)
ยืนยันรหัสผ่าน
(Confirm Password)

ฉันคือ
มองหา
วันเกิด
 /  /  (วัน/เดือน/ปี)
ประเทศ
รัฐ / จังหวัด
รหัสแสดงตัว

รหัสแสดงตัว คือ ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ปรากฏในช่องสี่เหลี่ยม
ซึ่งจำเป็นที่ท่านต้องระบุรหัสแสดง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน
Protected by FormShield

รู้จักเราจาก
 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ www.PremiumMate.com


เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ www.PremiumMate.com ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท นิร์วานา จำกัด (ผู้ให้บริการ) กับ ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.PremiumMate.com โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว (ผู้ใช้บริการ) ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ในอนาคตได้ตามความเหมาะสม หากผู้ใช้บริการไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ได้แล้วท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที

เงื่อนไขการให้บริการ


 • สมาชิกสามารถใช้บริการได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • สมาชิกต้องยอมรับ Email และยอมรับกฎ ระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขต่างไของเว็บไซต์สำหรับการเข้ามาใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้สมาชิกส่ง Chain letter, Junkmail หรือการโฆษณาเชื้อเชิญทุกรูปแบบให้กับสมาชิกท่านอื่น
 • ข้อมูลเนื้อหา การออกแบบเว็บไซต์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในเว็บไซต์แก่สมาชิก และ/หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิห้ามมิให้สมาชิก และหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จำหน่าย Copyright material Trademark หรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 • การเปิดเผยข้อมูลการใช้บริการของเว็บไซต์ในที่สาธารณะ จะกระทำได้เฉพาะผู้ที่เป็นตัวแทนของเว็บไซต์เท่านั้น
 • สมาชิกต้องไม่ใช้เว็บไซต์ และการให้บริการใดๆ ของเว็บไซต์ไปกระทำการเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกเหนือจากการพบปะการสร้างสัมพันธ์ไมตรี หรือการDating
 • เว็บไซต์เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น ห้ามสมาชิกนำการให้บริการ ของเว็บไซต์ไปใช้ในทางการค้า หรือธุรกิจอื่นใด หรือไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เพื่อเป็นการปกป้องสมาชิกท่านอื่นจากการโฆษณา การชักชวนที่ไม่เหมาะสม เว็บไซต์จะดูแลและรักษาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นตามประเภทของการให้บริการตามข้อตกลง

กฎข้อห้ามของเวบไซต์

 • ห้ามสมาชิกนำข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับ "ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผิดกฏหมาย" "ข้อมูลหรือเนื้อหาที่อาจสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น" "ข้อมูลหรือเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างใดให้กับผู้อื่น" "ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ นั้นหมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม ผู้อื่น" มาเผยแพร่ในเวบไซต์ของพรีเมี่ยมเมทเป็นอันขาด
 • ห้ามสมาชิกใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร เหยียดเชื้อชาติ เหยียดศาสนา เหยียดสีผิว และถ้อยคำที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น มาเผยแพร่ในเวบไซต์ของพรีเมี่ยมเมทเป็นอันขาด
 • ห้ามสมาชิกนำรูปภาพ วิดีโอโป๊เปลือยของตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งสร้างความเสียหายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือรูปภาพ วิดีโออื่นๆ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจารมาเผยแพร่ในเวบไซต์ของพรีเมี่ยมเมทเป็นอันขาด
 • ห้ามสมาชิกขายสินค้าบริการต่างๆ ทั้งที่ผิดและไม่ผิดกฎหมาย ในเวบไซต์ของพรีเมี่ยมเมทเป็นอันขาด
 • ในกรณีที่สมาชิกมิได้มีพฤติกรรมตามข้อ 1-4 อย่างชัดเจน แต่มีพฤติกรรมส่อไปในทางมิชอบ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือศิลธรรมอันดี ก็จะถือว่าสมาชิกได้ทำผิดกฎข้อห้ามของเวบไซต์เช่นกัน

สงวนสิทธิ์


 • เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทุกๆ Massage ทุกกิจกรรมที่เผยแพร่ในพื้นที่ให้บริการ หากพบว่าข้อมูล หรือเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น เป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรืออาจสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดปัญหาอย่างใดๆ ให้กับผู้อื่น เว็บไซต์จะลบข้อมูลเหล่านั้นออกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกต้องไม่ทำการติดต่อสื่อสาร ส่งเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์ให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร เชื้อชาติ ศาสนา เซ็กส์ การเหยียดสีผิว รูปภาพเปลือยต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากเว็บไซต์ตรวจพบจะทำการลบทิ้งทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนก่อน
 • สมาชิกจะต้องไม่ทำการใส่ข้อมูลการติดต่อถึงตัวสมาชิก หรือบุคคลอื่นใน Profile ของ ท่าน ถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเว็บไซด์จะทำการลบทิ้งข้อมูลดังกล่าวออกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือนก่อน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฏหมาย

 • การใช้บริการของท่านขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลในการติดต่อกับสมาชิกท่านอื่น เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
 • เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก หรือบุคคลที่ สาม อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ของสมาชิก และรวมตลอดถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการที่ละเมิดฝ่าฝืน เงื่อนไขในข้อตกลงนี้
 • เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ การลุกล้ำ สิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่มีผู้นำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี
 • เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้น กรณีหากข้อมูลของ สมาชิกถูกเปิดเผยโดยบุคคลอื่น หรือจากเฮ็กเกอร์ จนทำสมาชิกได้รับความเสียหาย
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของสมาชิกเนื่องจากเป็นการใช้บริการส่วนบุคคล สมาชิกจะต้องไม่มอบหรือเผยแพร่ Username และ Password ของสมาชิกผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้ามาใช้บริการแทนท่านสมาชิก เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มาใช้บริการของเว็บไซต์ ถึงแม้นว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม
 • กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลในการใช้ บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางอีเมล์ การใช้บริการของสมาชิกภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขให้ถือว่าสมาชิกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

การยกเลิกการใช้บริการ


 • ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.PremiumMate.com แล้วสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยการ Log in เข้าสู่ระบบ และเลือก “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ในเมนู ข้อมูลส่วนตัว หรือส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการมาที่ webmaster@premiummate.com โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิกของท่านไว้ชั่วคราว หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การระงับการใช้บริการ


 • ระหว่างการใช้งาน หากท่านทำผิดกฎข้อห้ามของ PremiumMate.com อาทิเช่น นำเนื้อหา หรือข้อมูลมาลงโดยผิดกฎหมาย หรือเนื้อหา ข้อมูลอาจสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดปัญหาอย่างใดๆ ให้กับผู้อื่น หรือเนื้อหาและข้อมูลใดๆ นั้น หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร เชื้อชาติ ศาสนา เซ็กส์ การเหยียดสีผิว รูปภาพเปลือยต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางมิชอบ อีกทั้งนำเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับขายสินค้าบริการต่างๆ ทั้งที่ผิดและไม่ผิดกฎหมายมาขายให้กับสมาชิกท่านอื่น ท่านจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกของ PremiumMate.com ทันที และ PremiumMate.com ไม่มีนโยบายการคืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการหรือหยุดการให้บริการในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลทำให้การเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลงโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อสมาชิก หรือบุคคลภายนอกในการระงับการให้บริการหรือหยุดการให้บริการของเว็บไซต์
 • หากบริษัทฯ พบว่าสมาชิกท่านใดละเมิดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ จากเว็บไซต์ หรือจากบริษัทฯ ผู้ให้บริการ และสมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสมาชิกคืนจากเว็บไซต์หรือจากบริษัทฯ ผู้ให้บริการ

การตกลงเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แสดงว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการที่กล่าวมาแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ทุกประการ

การคลิก ฉันยอมรับ หมายถึงคุณยอมรับในนโยบาย และเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก ของ Premium Mate อีกทั้งขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีอายุ 18 ปีขึ้นไปจริง และตกลงที่จะดำเนินการตามกระบวนการของเว็บไซต์ โดยยินยอมที่จะมอบข้อมูลส่วนตัว ให้กับทางเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในส่วนของ Service จากเว็บไซต์ PremiumMate.com เท่านั้น

แลกรับสิทธิพรีเมี่ยม